Copyright

Bijna alle foto’s en teksten die geplaatst worden op www.allesovervakanties.nl zijn auteursrechtelijk beschermd. De meeste teksten en foto’s zijn eigendom van www.allesovervakanties.nl, haar redacteuren of gelieerde sites. In het geval dat er foto’s van derden worden gebruikt gebeurt dat onder de voorwaarden die de eigenaar van de betreffende foto(‘s) gesteld zijn wat betreft het gebruik van het materiaal. Teksten die niet van ons zijn, zijn de persberichten die ons toegestuurd worden.

Het is derden niet toegestaan om beeldmateriaal (foto’s) en/of teksten van onze site te kopieëren en te gebruiken op andere websites, in gedrukte media of op enige andere wijze. Voor materiaal van externe partijen gelden hun regels met betrekking tot de eigendomsrechten en auteursrechten.Plaats een reactie