Verbod op niet-essentiële reizen België

Vanaf morgen geldt er een verbod op niet-essentiële reizen naar België. Voor een vakantie in België golden al strengere regels, maar nu wordt het voor toeristische doeleinden naar België reizen helemaal verboden. Dit verbod geldt voorlopig tot 1 maart, maar kan natuurlijk verlengd worden indien de Belgische overheid daar de noodzaak van inziet. Met deze nieuwe situatie gaat men terug naar hoe het tijdens de eerste coronagolf was. Toen werden de grenzen tussen Nederland en België gesloten voor vrijwel iedereen. Net als toen zijn grensarbeid en zakenreizen ook nu weer uitgezonderd van het verbod. Ook dringend familiebezoek is toegestaan. Op de vraag of een sociaal uitje zonder noodzaak als een dringend bezoek gezien kan worden daar kan degene die zich dit afvraagt zelf wel een antwoord op verzinnen.

UPDATE 27-1-2021: grensbewoners

Enkele uren na het publiceren van dit artikel werd bekend dat er voor grensbewoners een uitzondering gemaakt wordt. Dit is toegevoegd aan de regels:

” Een reis naar een aangrenzend land van een inwoner van een grensgemeente en de directe
buurgemeenten als onderdeel van het dagdagelijkse leven voor de activiteiten die eveneens in het
land van hoofdverblijfplaats toegelaten zijn en noodzakelijk zijn; een reis naar een aangrenzend
land door een inwoner van een grensregio als onderdeel van het dagdagelijkse leven voor de
activiteiten die eveneens in het land van hoofdverblijfplaats toegelaten zijn en noodzakelijk zijn,
voor zover hiervan een aannemelijk bewijs geleverd kan worden”.

Het woordje ‘noodzakelijk’ zorgt voor verwarring. Wat is noodzakelijk en wanneer is het essentieel. De media sturen verschillende berichten de ether in die geen eenduidige informatie weergeven.
Winkelen of tanken

Voor Nederlanders betekent het nieuwe verbod dat goedkoop tanken of tabaksproducten in België halen vanaf 27 januari niet meer toegestaan is. Hetzelfde geldt voor winkelen in België of net even over de grens eten halen bij een horecagelegenheid. Ook fietsers en wandelaars die een tocht willen maken die deels over Belgisch grondgebied gaan, die moeten dit voorlopig even uit hun hoofd laten. De Belgische overheid geeft aan onregelmatige controles aan de grens uit te voeren.

Na de eerste golf van COVID-19-besmettingen, waarbij zowel Nederland als België relatief zwaar getroffen werden, hebben de buurlanden afgesproken de grenzen in de toekomst niet meer te zullen sluiten. Dat hiervan nu toch afgeweken wordt heeft alles te maken met de angst voor de mutaties van het virus. Men wil trachten de Britse en Zuid-Afrikaanse varianten voor zover mogelijk buiten de grenzen te houden.

Belgen ook niet naar Nederland

De maatregelen werken twee kanten uit. De Belgen mogen vanaf morgen ook niet meer naar Nederland reizen, tenzij het om één van de essentiële uitzonderingen valt. Even wandelen in het Rucphense bos of boodschappen gaan doen in de Roosendaalse Albert Heijn is in ieder geval tot 1 maart verboden voor de Belgen. Deze reisbeperking voor Belgen geldt ook als ze naar andere landen dan Nederland willen reizen.

Onduidelijkheid voor grensbewoners

Hoe zit het met grensbewoners? Daarover bestaat onduidelijkheid. Sommigen bronnen beweren dat grensbewoners voor dagdagelijkse bezigheden de grens wel over mogen, al dan niet met een verklaring op zak. Andere media melden dat je als grensbewoner nog wel gewoon mag tanken over de grens of er een brood bij de bakker kunt gaan halen.

Dit schrijft het Brabants Dagblad:
“Alle niet-essentiële verplaatsingen in België zijn vanaf woensdag tot 1 maart verboden, wat ook geldt voor grensverkeer. Winkelen over de grens mag in principe niet meer.”

In BN/De Stem wordt een vrij wazige omschrijving gegeven;
“Winkelen over de grens mag in principe niet meer, al zijn er uitzonderingen voor ‘vaste gewoonten’ in de grensregio”

De Belgische krant Het Nieuwsblad schrijft vanochtend:
“Wie het gewoon is om tijdens wandel- of fietsuitjes de Nederlandse grens over te steken, bijvoorbeeld in de Kalmthoutse Heide of aan het Bels Lijntje, moet er rekening mee houden dat de politie er steekproefsgewijs controles zal houden. Een wandeling of fietstocht is geen essentiële verplaatsing en dus geldt het reisverbod.”

Over de foto

Om verwarring te voorkomen: de foto bij dit bericht is gemaakt in april 2020, toen de grenzen echt fysiek dichtgegooid werden door België. Voor zover bekend zullen er dit keer geen fysieke obstakels geplaatst worden om grensverkeer te voorkomen.


Plaats een reactie